Dwuelementowy krój pisma bezszeryfowego zaprojektowany w 1973 roku przez Małgorzatę Budytę z Warszawy. Projekt był pracą dyplomową z liternictwa drukarskiego na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. (Rok wcześniej Helena Nowak zaprojektowała krój Helikon, również jako pracę dyplomową). Krój Kurier powstał pod okiem Romana Tomaszewskiego, który wówczas prowadził na Akademii zajęcia i wykłady z liternictwa poligraficznego.

Praca nad pismem była kontynuowana w Ośrodku Pism Drukarskich do 1975 roku. W tym samym roku Kurier zaprezentowano – wśród innych polskich pism – na kongresie ATypI w Warszawie (wystawa w Muzeum Plakatu w Wilanowie).

Kurier powstawał jako pismo przeznaczone dla gazet i innej prasy do składania techniką linotypową. Miał więc klasyczną linotypową triadę odmian (zwykły, kursywa i półgruby), przystosowaną do standardowych matryc linotypowych. Poszczególne litery i inne znaki zaprojektowano na polach znaków odpowiadających stosowanej w tej technice szerokości jednostek. W założeniach projektowych, czcionki musiały wytrzymać szereg niszczących kształt graficzny procesów technologicznych. Np. odlewu wierszy z metalowego stopu linotypowego, tzw. przepalanie mosiężnych matryc w trakcie odlewania, sporządzanie wtórnych form drukowych (stereotypów), drukowanie na rotacyjnych maszynach płynną farbą na kiepskich papierach gazetowych (z roli), itp. Wszystko to sprawiło, że podczas projektowania uwzględniono m.in. odpowiednie światła wewnętrzne liter, światła międzyliterowe oraz tzw. pułapki farbowe w niektórych skrzyżowaniach elementów budowy znaków.

Pismo miało być produkowane w katowickiej Fabryce Matryc Linotypowych. Tam też trafiła cała dokumentacja z Ośrodka Pism Drukarskich. Czcionki Kuriera nie weszły do przemysłowej produkcji. W latach 80. nastąpił kres technologii tzw. gorącego składu tekstów i upadek Fabryki Matryc.

Obecne techniki drukarskie nie nakładają już wspomnianych ograniczeń technologicznych. Niemniej estetyczne cechy pisma skłoniły mnie do pracy nad fontami komputerowymi Kuriera. Powstała również alternatywna wersja czcionek, pozbawiona pułapek farbowych, pod nazwą Iwona.

Wszystkie powyższe odmiany zostały wygenerowane w następujących formatach: OpenType (otf), True Type (ttf) i TeX (pliki pfb, tfm, enc, map)

Fonty zawierają poza standardowymi znakami również m.in.:

Kapitaliki kurier kapitaliki
Cyfry nautyczne kurier nautyczne
Grażdanka kurier cyrylic
Greka kurier greek

Wzornik

Zapraszam do pobrania następujących plików i bezpłatnej instalacji fontów na swoim urządzeniu komputerowym: