Typografia

Janusz M. Nowacki - Typografia

Antykwa Półtawskiego
Antykwa Toruńska
Cyklop
Kurier i Iwona
Kolekcja TeX Gyre
Latin Modern

GUST Font License

Zygfryd Gardzielewski - Smuga cienia  (artykuł Andrzeja Tomaszewskiego)