Typography

Antykwa Toruńska
Antykwa Półtawskiego
Cyklop
Kurier and Iwona
Latin Modern
The TeX Gyre Collection