Typography

Janusz M. Nowacki - Typography

Antykwa Półtawskiego  (Półtawski’s Antiqua)
Antykwa Toruńska  (Antiqua of Toruń)
Cyklop
Kurier and Iwona
Latin Modern
The TeX Gyre Collection

GUST Font License