Biuletyn Grupy Użytkowników Systemu TeX w Polsce

6 grudzień 1995

 • TeXnologia a typografia”
  Streszczenie: Artykuł‚ zawiera wybór z polskich zasad i norm dotyczących składu i łamania. Przedstawiono także podstawową terminologię stosowaną w drukarstwie. typo-zas.pdf

8 luty 1997

 • Poligraf.tex czyli Między TeX-em a drukarnią”
  Streszczenie: Zestaw makr poligraf.tex służy do obudowania dokumentu elementami takimi jak: linie obcięcia, pasery, paski kontrolne kolorów i szarości itp. Pakiet umożliwia także dokonywanie separacji barwnych oraz montaż stron publikacji w arkusze drukarskie. 03jmn1sw.pdf
 • Przepis na wygodne używanie parshape”
  Streszczenie: Prezentowany zestaw skryptów AWK-owych oraz makrodefinicji TeX-owych umożliwia oblewanie tekstem ilustracji o dowolnych kształtach. 06jmn2.pdf

9 grudzień 1997

 • „Fonty PL w nowej postscriptowej postaci”
  Streszczenie: Opis projektu przygotowania elektronicznych wersji fontów PL. 03jmn.pdf
 • Antykwa Toruńska – od początku do końca polska czcionka”
  Streszczenie: Opis projeku przygotowania elektronicznej wersji kroju Antykwa Toruńska. 03jmn.pdf

12 maj 1999

 • Piórkiem i MetaPost-em czyli Antykwa Półtawskiego”
  Streszczenie: Wieloletnie próby opracowania polskiej czcionki ukoronował‚ w latach 1923-1928 grafik i typograf Adam Półtawski. W artykule omówiono problemy związane z opracowaniem elektronicznej wersji tego kroju pisma. 06ap.pdf

13 listopad 1999

 • Bogusław Jackowski, Janusz M. Nowacki, Piotr Strzelczyk: „Antykwa Półtawskiego: a parameterized outline font” 02ap.pdf
 • „Antykwa Toruńska wersja 2.0”
  Streszczenie: W artykule opisano rozszerzoną wersję fontów Antykwy Toruńskiej. jmn04.pdf
 • Bogusław Jackowski, Janusz M. Nowacki: „Latin Modern fonts: how less means more” (Mniej czyli więcej, czyli co w LM-ach piszczy)
  Streszczenie: Rzecz będzie o najświeższej wersji rodziny fontów Latin Modern. Aktualnie w skład rodziny wchodzi 57 fontów zawierajacych średnio ok. 665 znaków, głównie diakrytyków. Nowością jest udostępnienie źródeł. Fonty LM zostały przygotowane za pomocą pakietu MetaType1, bazujacym na systemie MetaPost. Dlaczego mniej to więcej postaramy się wyjaśnić w trakcie referatu. bjjmn05.pdf

23 maj 2006

 • Bogusław Jackowski, Janusz M. Nowacki: „Rodzina fontów Latin Modern”
  Streszczenie: Rodzina fontów Latin Modern to rozszerzenie rodziny Computer Modern autorstwa Donalda E. Knutha. Fonty LM są rozpowszechniane w formatach Type 1 (PostScript) i OpenType wraz ze źródłami MetaPost-owymi (przeznaczonymi do przetwarzania za pomocą pakietu MetaType1); fonty udostępniane są na licencji opartej o LPPL — por. artykuł‚ Jerzego Ludwichowskiego pt. ,,Licencje fontowe GUST-u” w niniejszym biuletynie. Podstawową cechą fontów LM jest bogaty zestaw znaków diakrytycznych, obejmujący zarówno europejskie alfabety łacińskie, jak i niektóre pozaeuropejskie (np. wietnamski). Celem przedsięwzięcia było przygotowanie rodziny fontów, która mogłaby być użyta jako rodzina domyślna w pakietach TeX-owych zamiast fontów CM, PL, VN, CS itp. Mamy nadzieję przekonać polskich użytkownikĂłw TeX-a, że taka zamiana, przynajmniej w odniesieniu do rodzimych pakietów TeX-owych ma sens.