Mieszkam w Grudziądzu. Na co dzień zajmuję się typografią, składaniem publikacji, wyrabianiem pieczątek, grawerowaniem napisów, wykonywaniem druków akcydensowych. Moją pasją jest digitalizowanie historycznych polskich krojów pisma. Mam nadzieję, że moja praca uchroni polskie czcionki od zapomnienia. Wspaniały dorobek polskiej typografii zasługuje na szerokie upowszechnienie poprzez wykorzystanie we współczesnym drukarstwie. Dotychczas wykonałem digitalizację (utworzenie formy komputerowej) czcionek Antykwa Toruńska, Antykwa Półtawskiego, Kurier i Cyklop.

Moją pasją jest digitalizowanie historycznych polskich krojów pisma. Mam nadzieję, że moja praca uchroni polskie czcionki od zapomnienia. Wspaniały dorobek polskiej typografii zasługuje na szerokie upowszechnienie poprzez wykorzystanie we współczesnym drukarstwie. Dotychczas wykonałem digitalizację (utworzenie formy komputerowej) czcionek Antykwa Toruńska, Antykwa Półtawskiego, Kurier i Cyklop.

Jako Członek Honorowy Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX biorę też udział w pracach fontowych tej organizacji. GUST nie tylko wspiera inicjatywy opracowania komputerowych wersji polskich czcionek drukarskich. Czcionek zaprojektowanych przez polskich typografów w minionych epokach technologicznych. W ramach GUST-u realizujemy także projekty polonizacji popularnych fontów komputerowych w oparciu o publicznie dostępne fonty rozpowszechniane na licencji GNU lub zbliżonej do licencji GNU (np. fonty z dystrybucji programu Ghostscript oraz rodziny fontów CM i CC). Fonty te mogą być wykorzystywane we wszystkich współczesnych programach graficznych i edytorskich. Przeznaczone są do bezpłatnego używania i rozpowszechniania w ramach licencji GUST Font Licence. Praktycznie oznacza to, że czcionki są bezpłatne dla celów niekomercyjnych, jak i komercyjnych. Bardzo byłoby mi miło zobaczyć efekty ich wykorzystania.

Moje prace fontowe nie byłyby możliwe bez pomocy i wsparcia przyjaciół z Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX w Polsce. Bardzo w tym miejscu dziękuję im wszystkim. W szczególności zaś dziękuję: Bogusławowi Jackowskiemu i Piotrowi Strzelczykowi oraz Jerzemu Ludwichowskiemu, Włodkowi Macewiczowi, Andrzejowi Odyńcowi, Joli Szelatyńskiej, Andrzejowi Tomaszewskiemu, Radkowi Trycowi, Adamowi Twardochowi, Staszkowi Wawrykiewiczowi, Marcinowi Wolińskiemu. Prace fontowe w ramach GUST-u wspierane są również przez kolegów zagranicznych: Karla Berrego z USA, Hansa Hagena z Holandii, Volkera RW Schaa z Niemiec.

Fot. Andrzej Odyniec – Bachotek 2008r.