• [:pl] [:en] [:de]
 • Antykwa Toruńska

  Antykwa Toruńska

   

  Dwuelementowa antykwa zaprojektowana przez znanego toruńskiego typografa Zygfryda Gardzielewskiego (1914-2001) .

   

  Zygfryd Gardzielewski

  Fotografia: Janina Gardzielewska

   

  Antykwę Toruńską odlano pierwszy raz w 1960 roku w Odlewni Czcionek Grafmasz w Warszawie. Produkowana była w odmianach: zwykłej, półgrubej i pochyłej. Pismo to używane było głównie do składania akcydensów, poezji i tytulariów.

  W 1996 roku wykonałem pierwszą wersję fontów Antykwy Toruńskiej w formacie Type1 (PostScript). Fonty te, tak jak oryginalne ołowiane czcionki, zawierały style regular, regular italic i bold. W 2005 roku zakończyłem prace nad nową wersją fontów. Dzięki zastosowaniu oprogramowania METATYPE1 (autorstwa Bogusława Jackowskiego, Janusza M. Nowackiego i Piotra Strzelczyka) fonty są poprawione pod względem technologicznym oraz znacznie rozszerzone. Antykwa Toruńska zawiera ponad 1300 znaków (poza standardowym zestawem również cyfry nautyczne, znaki cyryliczne, greckie, wietnamskie, matematyczne itp.).

   

  Wzornik

   

  Wszystkie powyższe odmiany zostały wygenerowane w następujących formatach: OpenType (otf), True Type (ttf) i TeX (pliki pfb, tfm, enc, map)

  Fonty zawierają poza standardowymi znakami również m.in.:

  ◊ Kapitaliki kapitaliki
  O
  ◊ Cyfry nautyczne nautyczne
  O
  ◊ Grażdanka cyrylic
  O
  ◊ Greka greek.png

  Obszerny zestaw znaków i symboli umożliwia składanie w programie TeX nawet najbardziej skomplikowanych wzorów matematycznych.

  ant-math

   

  Zapraszam do pobrania następujących plików:


  Grebocina
  Grebocinb
  Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Muzeum Drukarstwa w Grębocinie koło Torunia (maj 2011 r.)

   

  Kopernik1 Kopernik2
  Plakaty z okazji „Powrotu Mikołaja Kopernika do Torunia” (luty 2010 r.)

   

  Muchin
  Winieta strony internetowej

   

  Pszczyna Grill
  Reklamy – Restauracja w Pszczynie oraz Grill w Łysomicach koło Torunia

   

  Sierpień Prezydent RP
  Okładka książki „Sierpień nad Wisłą i Drwęcą” oraz fragment
  druku okolicznościowego Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

   

  E-mailAntykwa Toruńska

   

  Die Antiqua, bestehend aus zwei Elementen, wurde von dem bekannten Thorner (Toruń) Typographen Zygfryd Gardzielewski (1914-2001) entworfen.

   

  Zygfryd Gardzielewski

  Foto: Janina Gardzielewska

   

  Antykwa Toruńska wurde das erste Mal im Jahre 1960 in der Odlewnia Czcionek Grafmasz (Schriftgießerei) in Warszawa (Warschau) abgegossen. Sie wurde in den folgenden Varianten hergestellt: normal, semibold und italic. Die Schrift fand hauptsächlich bei dem Satz von Akzidenzdrucken, Dichtung und Titularien die Anwendung.

  Im Jahre 1996 habe ich die erste Fassung der Schrift der Antykwa Toruńska im Format Type1 (PostScript) geschaffen. Diese Schrift, wie auch die Originalbleiletters, haben die Stile regular, regular italic und bold umfasst. 2005 habe ich die Arbeit an der neuen Fassung von Schrift abgeschlossen. Dank der Anwendung der Software METATYPE1 (Urheber: Bogusław Jackowski, Janusz M. Nowacki und Piotr Strzelczyk) sind die Schrift unter technologischer Hinsicht verbessert und wesentlich erweitert worden. Antykwa Toruńska enthält über 1300 Zeichen (außer dem Standard ebenfalls Mediävalziffer, kyrillische, griechische, vietnamesische, mathematische Zeichen usw.).

   

  Beispiele - dynamisch

   

  Alle vorstehenden Varianten sind in den folgenden Formaten generiert worden: OpenType (otf), True Type (ttf) und TeX (Dateien pfb, tfm, enc, map).

  Die Schriften enthalten außer den Standardzeichen u. a.:

  Kapitälchen kapitaliki O
  Mediävalziffer nautyczne O
  Kyrillisch cyrylic O
  Griechisch greek.png

  Eine umfangreiche Sammlung von Zeichen ermöglicht im TeX- Programm den Satz von sogar kompliziertesten mathematischen Formeln.

  ant-math

   

  Ich lade Sie ein die folgenden Dateien herunterzuladen:


  Grebocina
  Grebocinb
  Enthüllung der Gedenktafel im Museum für Schrifttum und Buchdruck in Grębocin bei Toruń (Thorn) (Mai 2011)

   

  Kopernik1 Kopernik2
  Plakate anlässlich der „Rückkehr Nikolaus Kopernikus nach Thorn“ (Februar 2010)

   

  Muchin
  Vignette der Internetseite

   

  Pszczyna Grill
  Werbungen – Restaurant in Pszczyna und Grillbar in Łysomice bei Toruń (Thorn)

   

  Sierpień Prezydent RP
  Umschlag des Buchs „August an der Weichsel und Drevenz“ und Ausschnitt aus einem Gedenkdruck der Präsidentenkanzlei der Republik Polen

   

  E-MailAntykwa Toruńska

   

  (meaning just „Antiqua of Torun”) is a two-element typeface designed by Zygfryd Gardzielewski (1914–2001).

   

  Zygfryd Gardzielewski

  Fotografia: Janina Gardzielewska
   

  The font is mainly used for typesetting of small prints. Its characteristic features are the widening of vertical stems at the top and the wave-like form of some of the horizontal and diagonal lines as well as of the serifs. Antykwa Torunska was first cast in metal in 1960 in the Grafmasz typefoundry in Warsaw. It was produced in the ordinary, semibold and slanted faces in sizes from 6 to 48 dd.

  I began digitizing Antykwa Torunska in early 1995. The first, very poor version was based on a font catalogue. It was a very imperfect source. The next version was based on photocopies of the original design drawings made available to me by Zygfryd Gardzielewski, to whom I am very grateful for this. Version 1.0, which deserves to be called computerised in that it was precise and reused character building elements across the font, was released in 1998 and comprised (similarly as the original) of three faces: upright, bold and italic.

   

  Font sampler

   

  Formats: True Type (ttf), OpenType (otf) and TeX (files pfb, tfm, enc, map)

  Small Caps kapitaliki O
  Oldstyle Numbers nautyczne O
  Cyrillic cyrylic O
  Greek greek O

  and all accents latin letters, mathematic glyphs, symbols, etc. and math:

  ant-math

   

  Download files:


  E-mail